Beranda Nama Kandang dan Patukangan dalam Bahasa Sunda
Postingan
Batal

Nama Kandang dan Patukangan dalam Bahasa Sunda

KANDANG/ TEMPAT

 1. Kandang hayam / domba / embe = paranje
 2. Kandang japati = pagupon
 3. Kandang kuda = istal / gedogan
 4. Kandang lauk = buleng
 5. Kandang maung (sato galak) = karangkeng/ gorogol
 6. Kandang munding = pakandangan / karapyak
 7. Kandang manuk = kurung

TUKANG / PATUKANGAN

 1. Anjun = tukang nyieun parabot tina taneuh
 2. Bujangga = tukang nyieun / nulis sastra\
 3. Candoli = tukang ngajaga pabeaan tinu hajat
 4. Gending = tukang nyieun parabot tina kuningan
 5. Kabayan = tukang di titah ka ditu kadieu
 6. Kamasan = tukang nyieun perhiasan tina emas
 7. Kuncen = tukang ngurus kuburan
 8. Legig = tukang ngasruk dina pamoroan
 9. Malim = tukang muruhkeun sato galak
 10. Maranggi = tukang nyieun sangku keris
 11. Nyarawedi = tukang ngagosok permata
 12. Pakacar = tukang pangaladenan / bujang
 13. Paledang = tukang nyieun parabot tina tembaga
 14. Palika = tukang teuleum
 15. Pamatang = tukang moro ngagunakeun tumbak
 16. Pamayang = tukang ngala lauk di laut
 17. Panday = tukang nyieun parabot tina beusi
 18. Paneresan = tukang nyadap
 19. Paninggaran = tukang moro ngagunakeun bedil
 20. Sarati = tukang ngusir / muruhkeun gajah.
Postingan ini dilisensikan di bawah CC BY 4.0 oleh penulis.